السبت، 26 مارس 2011

احدث واجمل نكات مزخرفه حصريا على موقع نكت

احدث واجمل نكات مزخرفه حصريا على موقع نكت

¤(W)¤¦احًٍُبٌه حُبٍ لوًيِدًريٌ عُنً اليٍُ فٌيٍ خاًطَري مٌنُ بًوٌحَ نُسُىٌ كًلٍ الزٌعُلٌٍ وأرخًصٍ حٌيٌاتُه دونٌٍ حرٌمًانَي¦¤(W)¤¦

∞‡… لاًيٍهًمٍكً حًبٍيًبٍيً شًفٍ مًكٍاًنٍكً هًنٍاً ∞¦‡¦∞ بًيٍنً ظًلٍعًيٍنً قًلٍبًيٍ يًاٍحًبٍيًبٍ اًلٍعًيٍوًنٍ …‡∞

ëXç±£™اَلاِ حٍســْبُيً عِـــلٍىْ اُهــٍلِ اَلْــهـْوِىٍ هــِمً فــٍيْ الِـهــٍوُىً وِلـّــعوِنٍْيّ™â£±çXë

∞‡¦…اُبًكٍيْ وَدَمِعْاٍُتٍيِ عَاِلْخًدٍ مَسِكٍوْبُهٍ¤§¤ وٌتٍتُِسَاٍبِقُ ِاٍلدْمِعُهْ عًلٍىْ ِاَلٍخٍُد تًتٍقْسَمِ…¦‡∞

¤±¦…مَجٍبٌْورِ بُرِضُىٍْ بًاَلِْذيُ صَاٍرْ وُاٍْسُِتٍسلمًٌ…¦±¤

∞‡¦…يَاُوِيٍل عُيْن اُلٍي فًقْدٍ شًوٍفً مٌْحَْبوِبُه¤§¤ اُلِكٍونً كَلٍهِْ مَنٍْ بٌعًدٍ شًوًفِتُْه اَضٍْلَمُ…¦‡∞

¤±¦…هًذٍاِ حَكِمْ رُبًيِ وُاٍلاِقْدًاَرِ مُكتَوٍبْهُ حَِْدِ يَبُاٍرِكًْلًهِ ُوًحَدٍ ِلٍهِ يًِسَلْمٍ…¦‡∞

∞‡¦…مَُِنٍُِْ اًلٍُبِاًرًِحْهًَِ يٍاٌنٍاْسَ ¾عًاٍيُِش فًْيَ غَيِبٍوْبِهً ¾ مُنٌ صٍدُمًتٍيْ لًليٍوٌمَ¾ مٌبٍ ِقُاٍدِرْ اًتَكِلًْمَ…¦‡∞

¤§¤ وًٍِقًٍْفً ٍ ±ضُدْيِ ٌ¤ :< § :< ¤ اقَـٍرٌب ± وٌاُحْدِ ±لَيِ ٍ…¤§¤

…¦∞‡فرَشُ الًتٍرِابً يَضٌمِنيِ وِهوِ غٌطِاٍئًي¤…§…¤ حٌوًلِي الَرًمٌاٍل تٍلُفِنَي بَلٌ مًنٌ وٍراِئيٌ¤±¦…

…¦±¤سَهِلُ اِنُكً تِتٌعَرُفً عَلِىٍ اَلُفٌ وِاَحٍدِ فَيِ الٍسًنٌهِ¤…§…¤لَكِنً صٌعبِ تصَاُدًقَ وُاِحًد لاِلفُ سٍنِهُ¤±¦…

™¦±اشًُُوًفك وِيُن يٌـِاً مُهِاجٍَرِ±¤¦¤±َقلِيٌ بأِيٌ بًلِدٌ صَايِرَ±¤¦¤±تُعٍِالٍ وُطًيًبً الَخُاِطًرٌ±¦™

™¦±اشًُُوًفك وِيُن يٌـِاً مُهِاجٍَرِ ¤¦¤ قَلِيٌ بأِيٌ بًلِدٌ صَايِرَ ¤¦¤فَرِقُكً مِوُ سًهٌلِ عَنًدِي¤¦¤تُعٍِالٍ وُطًيًبً الَخُاِطًرٌ ٍ±¦™

™¦±اشًُُوًفك وِيُن يٌـِاً مُهِاجٍَرِ¤¦¤قَلِيٌ بأِيٌ بًلِدٌ صَايِرَ¤¦¤تُعٍِالٍ وُطًيًبً الَخُاِطًرٌ±¦™

…¦±¤تَــعٍبًتَ¤±¦… اُصــٍرِخَ¤…§…¤ مــَنً…¦±¤جِـرُوٌحـَي¤±¦…

اخاف اسامح وانصدم فيك بعدين وارد لاحزاني ولوعة زماني…¦±¤

اَخِاًفُ اٍسُاٌمًحِ واَنِصًدُمٌ فٍيِكً بعُدِيُن ¤…§…¤ وِارُدً لاَحِزُاِنًي وٌلَوِعُةَ زِماًنٌيِ¤±¦…

الِحُِبِِ مٌِثِل الًِسَِهِِْمَِ مَِِِخِْطًِي ِوَِِصَِْايَبَِ "" اَِحَِْداًُ خَِطَِاَِْه الًسُُهًٍُم وحًًٍَدأًُ يَِْصْيٍِْبه

قَالْ عدًيِِهْاَ هَالَمِرةَ وْهَذْيِ آخِرْ مَرّةَ (نسى) نِسىَ جْرّْحَةَ وٌمرَّةَ (وينووة) َويّنوٌوة ْحبِيَبيِ .. !!

~¤®½§]¦[§ رَاُسْ مَاِلَيٌ ذِكْرُيَاتٌ وْ حِلمُ و آمُالْ و طِمُوَحٌ لا صِدُيْقَ و لا رِفِيُقْ ولا طِرَيُقْ اِتِبْعُهٌ §]¦[§½®¤~

(U)!انــت بحري وأنـا اليم...يقولــون الــي يقولـون...أنا بحبك متيــم... خل الحساد يموتــون **!(U)

«ôô»القلم لوحس باحساسي تكلم وانتثر حبرة على صفحة غلاك«ôô»

صبـ¤ـي كسـ½ـر المنـ¤ـضرة ونحـ½ـاش تـ¤ـوة اشـ½ـكررة ...خلانـ¤ـي يبـ½ـه خـ¤ـلاني خلانـ½ـي وراح يـ¤ـركض ورى

°¨¨¨»®«[]‡« تِــِهـ½ـزَمِـ½ـنَِيً النَِــجًــلاَِءْ و أنَِــا نَِــدَِ فِــرَسَِــانَُِِ»‡[]»®«¨¨¨°

رشـ§ـو علـ§ـى قبـ§ـري مـ§ـن دمـ§ـوع عيـ§ـنه

سِيْفْ الصَّبُرْ ذِبَحْتِنِي...ياسِيْفْ الصَّبُر...غُرْبَه وغَدِرْ آه من الغَدِر

أبُكَيُتِنَيْ وَأنُاِ أحِسُبَكْ تِكُرَة بُكَاِي***َأثِرُكْ تِلَذِذ فِيْ دِمُوَعُيْ وَأنُاِ أبُكَي

اعُلًمَيٌ ياًسَيُدَتُيٌ لَوٌ كَاُنَ اُنَفٌكَ فُوَقُ اَلُنٌجَوُم فُأعًلمَيٌ اُنَ اٌلُنَجُوَمٌ تُحٌتَ قُدَمُيٌ

™â£±çXëتاهـت ّخطاوينا§ومنهو بدنيا§اليوم ياخـذّ بأياديانا!!!ëXç±£™

~*¤§]¦[الٌيـُِ نَسِاكَِـ انُِساهًِـ واًِليُـ هَِواِكـُ اٌهِواَهُِـ َواليَِـِِ قَدُرِ فَرٌَِقاكِـ تقَِدَرُ عِلىَِ فَِرًق]¦[§¤*~

™~°¨¨¨°¤قـ½ـوٍلـوٍلها¤تـ§ـكـفـ ¤ـوٍن¤«أنـ ي»¤لـ¾ـها¤ مـ¾ـشـ½ـتـاق¤°¨¨¨°~™

]¦[يّاقَلّبيْ لّيّشْ مّاتِرتّاحْ خَلْ الحُبْ لأَصحْابَه]¦[سِدْ بْابِكْ وَلاّتِهْتَمْ عَنْ إِللّي عَنّكْ سَدْ بْابَه]¦[

َلا لا تحَُُسًبٍنًي يًا الُغٌظُيٍ ِمنًِ بُعٌدًكٍمًِ بُكٌيٍت %^% اْنِا بًسٌ ُمٍنِ فُرُحَتٍيً ُلٍفٌرٌقاكمٌُ أُلمًعتِ عُيًني

~*¤®§)سِيْفْ الصَّبُرْ ذِبَحْتِنِي..ياسِيْفْ الصَّبُر¤®§®¤غُرْبَه وغَدِرْ ..آه من الغَدِر(§®¤*~

الذِنب ذَنَبِي وُفِي أنَابِحُبِي الغِدِرَياقِلبِي مَاتِعَرِفه حَبِيَت لك وُاحِدٍ أنَانِي وُجَاحِدٍ وُإن مِت مَا عَزَاكَ

تبي الفرقا واقول ابـشر*تـرا مـثـلـك ابــي فـرقـاك....خلاص اليوم انـا مـلـيــت حـيـاة الـذل مـابـيـهـا

`•.¸¸.•¯`••._.• (انا«•» منهو«•» يتبلاني«•»انا«•»بس«•»شكوتي«•»ل له«•») `•.¸¸.•¯`••._.•

(*)ˆ~*¤®§)(*ًمًَشتاق أبَِي ِفرَحكٌ أبٍسَمر ليُاليكُِ ..... مًشتٍاق أبيًِ صٌوتكِ وحَشنٌيِ جٌنوّنكْ *)(§®¤*~(*)

°¨¨™¤¦اشتاق لـك لكـني كـ%ـتـوم^^وارفعك فوق السماء والنجوم والباقي مالهـ%ــم عندي لزوم ¦¤™¨¨°

]¦[X.¸¸.X]¦[‰¶¦§العالم قلبك صافيا كالزجاجه{X}يومك سجين الحب فكيت انا القيد §¦¶‰]¦[X.¸¸.X]¦[

™¤§°§¤هَلٌـتْ اٌلٌعَبَـْـرٌاْتْ يْمـ(‡َ±حَبيتُ اناَ الليُ ينثر«¦»ْ الدمُعهَ منُ عيَونيُ±‡َ)ـهَ وٌزَاٌدْتْ شَجٌـوَنْـَـٌيَ¤§°§¤™

(*)°¨¨™¤¦اشتاق لـك لكـني كـ%ـتـوم^^وارفعك فوق السماء والنجوم والباقي مالهـ%ــم عندي لزوم ¦¤™¨¨°(*)

¤¤تْدريّ»أنْـ»ـّي»مّوًت»أحْبّك ¤¤وأنْا»مّ الًي»غيّر» حبْكّ¤¤واللُي«يُنًبًض«فْي«ظلّـ وعْي¤¤مّاه ْو«قـْـلبّ ي«هْذا«قلّبكْ¤¤

°¨¨™¤¦لعـ™ـن«¦»ابـ™ـوو«¦» ذا«¦»الرمـ™ـش«¦»كـ™ـيف«¦»انـ™ـ ي«¦»مـ™ـن« ¦»اسبـ™ـاب ه«¦»اجـ™ــن ¦¤™

«©«¦»اللـ ™ـي «¦»تــسـلـ™ــى«¦»با الهـ™ــوى»¦«¦»¦«تــ™ــرى¦»فراق ــ™ـه «¦» يــ™ـوم«¦» عيـ™ـد«¦¸.••¨©»¨¨°

«©¨•.¸¦»أحـبك«¦»كـثـر«¦»خـطوات »¦«الـثوان ـي»¦«وكـثـ ر«¦»مـاتبـكي«¦»فـي«¦»الـصـمت«¦ »الـمعانـي «¦¸.••¨©»

«~™^¶.ˆ¦±¦§¦±¦ˆ.¶^™~» فـ°ـقـ°ـدتـ ـالـ°ن°ـوم «¤±¦±¤» سـ°ـامـ°ـرتـ ـالـ°ـنـ°ج°ـوم «~™^¶.ˆ¦±¦§¦±¦ˆ.¶^™~

¤ّ*¸_¸*ّ¤ الزِمّنْ عّادْ وّتِكَرّرّ مَرّتِيّنْ أَمْس أَنّا الخَسّرانّ وّاليِوّمْ إِنْتِصَرّتْ ¤ّ*¸_¸*ّ¤°

(¯`•._( لاّتِغَيّرْ المَوّضُوعْ لاّقِلّتْ وِشْ فِيّكْ •• إِذّا تَبِيّ الفَرّقْا تَرّى الوَضعْ عَادِيّ )_.•´¯)

«´¨`•..¤* كِلٍ لَعَنْ حَظّه إِليّا خّابْ مَرّه •• وِشْ حِيّلّةْ إِللّي عْاش عُمْرّه بَلاّ حَظْ *¤.. •´¨`»

©¹°¨¨°¹© عَلّى طَريّقْتَه الغَدِرْ مّالّه أَشبْاه •• عَلّى طَريّقْتَه الغَدِرْ شَيّ ثّانِيّ ©¹°¨¨°¹©

¨¨°؛© كِلْ الخَطّايّا هَيّنْه كْوّد زِيّفْ المِشّاعِر وِالخِيّانّه •• تِفَضّلْ مِنْ غِيّر مَطروّد القَلّبْ مُغلّقْ لِلصِيّانّه ©؛°¨¨

°¤ّ*¸ عَزْيّزْة وّشَامِخٍ رّاسِيّ ونَفْسِي تَرْفِضْ الذِلّه •• تِمْوّت وّتِنْدِفّنْ لَوّ هِيّ تْوَطِيّ راسِيّ أَشْوّاقِيّ ¸*ّ¤°

('•.¸§( يّاقَلّبْ لّيّشْ مّاتِرتّاحْ خَلْ الحُبْ لأَصحْابَه ¸¸ سِدْ بْابِكْ وَلاّتِهْتَمْ عَنْ إِللّي عَنّكْ سَدْ بْابَه )§ ¸.•')

™ تَبِيّ أَسْكِتْ تَبْيّنِيْ مّاأَتِكَلّمْ تَعّالْ لَحظَه وّبَادِلّنِيّ الخَوّاطِرْ .. خَلاّصْ مَلّيّتْ مِنْ حِبٍ تَهَشّمْ يّاعَمْ فكْنّي بَلاّ حُبْ وّمَشّاعِرْ ™

™¤¦¤™وّشْلّوُنْ أَبَرّجَعْ لِكْ وّجَرّحِكْ فِيْ خَفْوّقِيّ مّابَرّا ،، لاّ يِلّدَغْ المُؤْمِنْ أَبَدْ مِنْ جِحِرْ مَرِتْيّنْ™¤¦¤™

°¨¨¨™ تِوَلّمْ لِلفّرّاقْ وَلاّ تْفَكِرْ تِرجَعْ لِمّاضِيّكْ وّحَرّامْ إِنْ مّاجِعَلّتِكْ تَصْفِقْ اليِمْنّى عَلّى يِسرّاكْ ™¨¨¨°

(¯`•._) (رّوُحْ مّانِي مِتْحَسفَه إِبْعّادِكْ بَسْ عِزّيْ لِمْن يَرّضّى بَكْ بِدّالّي) (¯`•._)

-=¤§ وّالمَحَبْه لَوّ تِكْوّنْ بْقَلّبِيّ لَحّدْ الهِيّامْ لاّتِظّنْ إِنّيْ بيّوّمْ أَخْضَعْ وْأَجِيّ يَمّكْ ذِلّيّلْ §¤=-

حَسبْ المَصّالِح كِلْ وّاحِدٍ يِحسِبْ حِسّابْه°؛«


™«« عّارِيّ الكَرّامّه لَوّ تِحَلّى بْالأَلّمْاس »« عَرّيّانْ لَوّ يِلّبِسْ عَلّى الذِلْ حِلّه »»™

©{« مْرّاتْ أَشْوّفِكْ تِزِلّ وُأَصِدْ وُأَسّامِحْ ،، وُمَرّاتْ أَحَسِسِكْ بِالزَلّه وُأَمَشيّهَا »}©

¤ّ*¸_¸*ّ¤ رِحّتْ قِدّامْ المَرّايّه لَجْلّ أَشوُفِكْ وُإِنّتْ تِطيّحْ مِنْ عِيّنِي ¤ّ*¸_¸*ّ¤

(¯`•._( الكِلّمْه إِلِلّي سَيّلّتْ مِنْكْ دِمّوُعْ ¸¸ وَالله لاّأَخَلّيّهَا تِصْيِرّ إِبْتِسّامْه )_.•´¯)

«´¨`•..¤* كّانْ الغَلاّ لاّزِمْ يِهْيّنْ الكَرّامّه ،، مَرّفْوّضْ لَوُ حِبِكْ يِقِدْ الحَشّا قَدْ *¤.. •´¨`»

©¹°¨¨°¹© مَدّامْ إِنّ الخَطّا مِنّكْ مّاهٌوْ بِمِنّي أَجَلْ مّافْيّه دّاعِيّ يِنّشِغِلْ بْالّيّ ©¹°¨¨°¹©

°¤ّ*¸ إِنّ كّانْ عّاجْبِكْ صَدِكْ خَلِّكْ بْصَدّكْ •• وُأَبْشِرّ بْصَدّه مِثّلْ صَدْتِكْ وِزْيّادَه ¸*ّ¤°

('•.¸§( مّاكِلْ جَرّحٍ يّطْيّبْ مِنْ عِذْر عْادِيّ ¸¸ وُمّاكِلْ غَلّطَه عِذْرّهَا اليّوُمْ مَقْبْوّلْ )§ ¸.•')

•..¤* كّانْ الغَلاّ لاّزِمْ يِهْيّنْ الكَرّامّه ،، مَرّفْوّضْ لَوُ حِبِكْ يِقِدْ الحَشّا قَدْ *¤.. •

???مٍّـَ?ِـسُـ?ـكٌـً’ـيًـً‘ـن? مًٍـٌـن?غُ ـِ©ِـرٍتِ ه?دٍنـ?ٍـيّـ?ُـاهْ???

~(U)¤§¦ وَفْــ®ــقْهَ رَبّــ™ـــي بِغــ¤ــيَرْيّ ¦§¤(U)~®

?¶™]¦[i¦iمِنّ قَاْلِّكّ إِنْيّ فَيِ اَلّبُعَدِ •«مِرّتَاَحْ³‹•.¸²¸.•›¹كَذّاَب ْ»• خَذّ مِنّيِ اَلِعّلَوُمَ اَلأَكِيَدّهْi¦i]¦[™¶?

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق